رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

بزرگترین اشتباه تاریخ که یک ملت را نابود کرد!!

چگونه یک جوان 20 ساله میتواند نقشه های فیلیپ را دنبال کند؟

فیلیپ=پدر اسکندر مقدونی

این جمله ای بود که وقتی نماینده ایران در آتن در مورد تغیانگری اسکندر به داریوش سوم پیغام داد در جواب او گفت. این سهل انگاری او باعث شد اسکندر بتواند قدرت بگیرد و به ایران حمله کند. اگر یزدگرد سوم همان موقع اقرام میکرد احتمال شکست خوردن اسکندر 98% بود اما بدلیل سهل انگاری او احتمال شکست اسکند به 6% کاهش یافت.

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.