رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

نمونه رای الزام به تمکین

نمونه رای الزام به تمکین

پرونده کالسه 140168920000045886 شعبه 253 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران تصمیم نهايی شماره 140168390003675463 خواهان: آقای امیرسام . رفرزند سیدعلي با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – ...

اقدام برای شکایت از پزشک

اقدام برای شکایت از پزشک

شکایت از پزشک متخلف یکی از معضلات و مشکلات این روزهای افراد قصور و اشتباهات فراوان و رایج پزشکی می باشد. خطای پزشکی رخدادی است گاه جبران ناپذیر و گاهی با صدماتی همراه می شود که فرد را با مشکلات ...

نمونه رای تجاوز به عنف

نمونه رای تجاوز به عنف

حمیرا پارسا وکیل کیفری: از جمله جرائم قابل طرح در دادگاه کیفری استان، جرم تجاوز به عنف می باشد. جرم تجاوز به عنف تحت شرایط خاصی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منظور از تجاوز به عنف رابطه جنسی با زور و اجبار از ...

راهکار اساسی اثبات زوجیت

یکی از مهمترین دعاوی حقوقی اثبات زوجیت است، این دعوا در دادگاههای خانواده قابلیت بررسی دارد. در صورتی که خوانده دعوا در قید حیات باشد به طرفیت وی و در صورتی که در قید حیات نباشد به طرفیت وراث وی مطرح می ...