رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

راهکار اساسی اثبات زوجیت

راهکار اساسی اثبات زوجیت - یک سوال

یکی از مهمترین دعاوی حقوقی اثبات زوجیت است، این دعوا در دادگاههای خانواده قابلیت بررسی دارد. در صورتی که خوانده دعوا در قید حیات باشد به طرفیت وی و در صورتی که در قید حیات نباشد به طرفیت وراث وی مطرح می شود.

از جمله دلایلی که در خصوص اثبات زوجیت مورد استفاده قرار می گیردسند عادی عقد نکاح و یا شهادت شهود و در صورتی که هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد، پیام ها و مکالمات تحقیق محلی از محل زندگی مشترک می تواند چاره ساز باشد.

ویدئوی توضیحات حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری در مورد اثبات زوجیت را مشاهده نمایید:

مطالعه
نمونه رای تجاوز به عنف

ویدئو اثبات زوجیت

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.