رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

مقاله کوتاه:اهدف و مهم ترین احزاب دولتی در رژیم پهلوی ، چه بود؟

حزب دولتی، حزبی است که توسط دولت یا حکومت تأسیس و اداره می‌شود. این نوع احزاب معمولاً با هدف یا اهدافی که دولت دنبال می‌کند، مطابقت دارند و در راستای سیاست‌های دولت فعالیت می‌کنند.

دولت‌ها به دلایل مختلفی اقدام به تأسیس احزاب دولتی می‌کنند. یکی از دلایل اصلی این است که با این کار می‌توانند کنترل بیشتری بر فعالیت‌های سیاسی جامعه داشته باشند. احزاب دولتی معمولاً از حمایت دولت برخوردار هستند و این امر به آنها کمک می‌کند تا در انتخابات پیروز شوند و در مجلس و سایر نهادهای سیاسی حضور داشته باشند.

در رژیم پهلوی، چند حزب سیاسی وجود داشت که برخی از آنها دولتی بودند. مهم‌ترین احزاب دولتی رژیم پهلوی عبارت بودند از:

  • حزب ایران نوین _ حسنعلی منصور_ تاسیس:۲۲/آذر/۱۳۴۲ _ انحلال:۱۱/اسفند/۱۳۵۳
  • حزب مردم_ اسدالله اعلم_ تاسیس :۲۶/اردیبهشت/۱۳۳۶ _ انحلال : ۱۱ / اسفند/۱۳۵۳
  • حزب رستاخیز ملت ایران _محمد رضا پهلوی _ تاسیس :۱۱/اسفند/۱۳۵۳ انحلال:۳ / مهر/۱۳۵۷
مطالعه
خیار غبن در معامله چیست؟ ویژگی ها و شرایط تحقق خیار غبن

***حزب ایران نوین در سال ۱۳۴۲ توسط حسنعلی منصور تأسیس شد. این حزب از حمایت محمدرضا شاه برخوردار بود و در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی توانست کرسی‌های بسیاری را به دست آورد ولی در نهایت در سال ۱۳۵۳ با حزب رستاخیز ادغام شد.

***حزب مردم در سال ۱۳۳۶ توسط اسدالله علم تأسیس شد. این حزب نیز از حمایت محمدرضا شاه برخوردار بود و در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی توانست کرسی‌های بسیاری را به دست آورد.ولی در نهایت در سال ۱۳۵۳ با حزب رستاخیز ادغام شد.

***حزب رستاخیز ملت ایران در سال ۱۳۵۳ توسط محمدرضا شاه تأسیس شد. این حزب به عنوان تنها حزب دولتی ایران فعالیت می‌کرد و تمام احزاب و سندیکاهای فعال در نظام شاهنشاهی ایران موظف شدند به این حزب بپیوندند.

مطالعه
اقدام برای شکایت از پزشک

با تشکیل حزب رستاخیز، رژیم پهلوی به نظام تک‌حزبی روی آورد. این امر به دولت کمک کرد تا کنترل بیشتری بر جامعه داشته باشد، اما از سوی دیگر، موجب نارضایتی و اعتراضات گسترده سیاسیون مردم و حتی نیرو های دربار شد.

حزب رستاخیر یکی از مهم ترین دلایل برچیده شدن رژیم پهلوی بود

_

پاورقی:

در زمان رضا شاه، حزب دولتی وجود نداشت. رضا شاه اعتقادی به احزاب سیاسی نداشت و معتقد بود که احزاب سیاسی باعث تفرقه و تشتت در جامعه می‌شوند. او پس از به قدرت رسیدن، احزاب سیاسی موجود در ایران را منحل و فعالیت سیاسی را در کشور به کلی ممنوع اعلام کرد.

مطالعه
نمونه رای تجاوز به عنف

نکته قابل توجه آن است ، سازمانی که به نام حزب ایران نو در زمان رضا شاه به وسیله عبدالحسین تیمورتاش تاسیس شد بیشتر یک نهاد ضد روحانی ، فاشیستی و تبلیغاتی بود که برای اهداف و سیاست‌های رضا شاه ایجاد شده بود.

 

(درباره حزب ایران نو به زودی مقاله ای نوشته خواهد شد)

_

تدوین_گردآوری:ابوالقاسم کریمی

ورامین

یکشنبه – ۲۱ آبان ۱۴۰۲

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.