رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

نمونه رای تجاوز به عنف

حمیرا پارسا وکیل کیفری: از جمله جرائم قابل طرح در دادگاه کیفری استان، جرم تجاوز به عنف می باشد. جرم تجاوز به عنف تحت شرایط خاصی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. منظور از تجاوز به عنف رابطه جنسی با زور و اجبار از سوی مردی بدون هیچ گونه رابطه زوجیتی.

شخصی که در جامعه مورد تعرض مرد غریبه ای قرار گرفته باشد، می تواند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت شکایت و پیگیری آن در دادگاه کیفری یک اقدامات لازم را به عمل آورد. جرم تجاوز به عنف از طریق اقرار، شهادت، علم قاضی مورد اثبات می باشد.با توجه به نوع مجازات تعیین شده برای این جرم اثبات آن بسیار مشکل و با حساسیت بالایی صورت خواهد گرفت. اشخاصی که دچار چنین حادثه شومی شده اند می توانند با مراجعه به وکیل کیفری و با جریان قراردادن وکیل کیفری نسبت به حفظ اثار ناشی از چنین جرمی اقدامات لازم را به انجام برساند، تا با مراجعه به موقع به پزشکی قانونی به انجام معاینات مورد نیاز مانع از بین رفتن اثار جرم شوند.

گاهی دلایل اثبات جرم مذکور علیرغم وقوع آن در واقع کافی نبوده و همین امر موجب رد شکایت فوق بصورت کلی و یا تبدیل آن به رابطه نامشروع دون زنا می گردد. در رای ارائه شده مورد شکایت تجاوز به عنف بوده لیکن به علت ضعف ادله ارائه شده توسط موکل ویا فراهم نبودن شرایط اثبات جرم آنچه مورد رای قضات محترم دادگاه کیفری قرار گرفته زنای غیر محصن  مورد حکم دادگاه قرار گرفته است.

نمونه رای تجاوز به عنف از دادگاه کیفری

رای دادگاه کیفری اخذ شده توسط حمیرا پارسا وکیل کیفری

پرونده کالسه ……۲۵۴۰۰۰۹۱ شعبه ۶ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری ۱ تهران (شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان سابق)

تصمیم نهایی شماره …..۲۵۴۰۰۲۲۳

 شکات

: ۱ .خانم سپیده  فرزند حسن با وکالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – یوسف آباد ـ خ اسدابادی – نبش فتحی شقاقی  ـ پ۲۲ ـ ط ۴ ـ واحد ۱۴ ۲ . خانم حمیده فرزند حسن  به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – ………..

متهم

آقای جلال  فرزند عزت اله با وکالت آقای حسن ر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران

اتهام

: ۱  تجاوز به عنف

۲ : عمل منافی عفت دون زنا

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مشاوره نموده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید: رای دادگاه درخصوص شکایت خانمها۱ -سپیده  با وکالت خانم حمیرا پارسا۲ -حمیده  علیه آقای جلال  فرزند عزت اله با وکالت آقای حسن ر دایر بر تجاوز به عنف و ارتکاب عمل منافی عفت دون زنا به عنف و اکراه به شرح منعکس در پرونده اوال – نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی قویا منکر بزه تجاوز به عنف (زنای به عنف) گردیده و از طرف خانم سپیده نیز دلیل و بینه شرعی و قانونی کافی که وقوع بزه انتسابی را مدلل سازد ارائه نگردیده و مجموع اوراق و محتویات پرونده نیز مفید قرائن اطمینان آوری که موجب حصول علم متعارف در این خصوص باشد نیست لذا دادگاه بزهکاری متهم را از حیث ارتکاب زنای به عنف نسبت به خانم سپیده محرز ندانسته به استناد ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت نامبرده صادر واعلام می نماید

ثانیا- با توجه به شکایت شکات خصوصی ، مندرجات گواهی های پزشکی قانونی ایشان، نتیجه بررسی DNAی مذکر استحصال شده از سواپ های نمونه برداری شده از واژن، مقعد و پوست کمر شاکیه و اقرار متهم به بردن شکات به منزل برادرش و مصاحبت با ایشان و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری وی از حیث ارتکاب زنای غیر محصن نسبت به خانم سپیده و ارتکاب عمل منافی عفت و اکراه نسبت به خانم حمیده در نظر دادگاه علما محرز است .

دادگاه مستندا به مواد ۱۶۰و ۲۱۱و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵(بخش تعزیرات) نامبرده را ازبابت ارتکاب یک فقره زنای غیر محصن به تحمل صد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی و از بابت ارتکاب عمل منافی عفت دون زنا به عنف و اکراه نسبت به خانم سحر نیز به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مشاوره حقوقی کیفری

مشاوره حقوقی در زمینه تجاوز به عنف با حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری

نگاهی به شرح پرونده تجاوز به عنف داشتیم و با اشاره ای که به موارد مهم این نوع پرونده کیفری شد به حساسیت پرونده تچاوز به عنف و رسیدگی به آن پی بردیم. پس قبل از هر گونه اقدامی اعم از ثبت دادخواست بهتر است با مراجعه به وکیل از مشاوره حقوقی کیفری بهره مند شوید . دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل کیفری با بررسی دلایل و مستندات شما بهترین راهکار و مشاوره را ارائه می دهد. جهت دریافت مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس بگیرید

۰۲۱۸۸۵۵۴۵۸۰

۰۹۱۲۳۶۶۶۹۲۸

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.