رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

قوانین معابر، پارکینگ و رمپ

قوانین معابر، پارکینگ و رمپ - یک سوال

قوانین معابر، پارکینگ و رمپ چیست؟
۱- در طراحی شبکه کنارگذرها برنامه ریزی های دقیقی صورت گرفته تا نظم لازم و منطقی به این شبکه داده شود. بر این اساس، معابر ترسیم شده روی نقشه ها درجه بندی می شوند. اگر عرض موجود یا جمع شده بیشتر از عرض مشخص شده در نقشه ها باشد، عرض موجود یا جمع شده ملک عملیاتی است و باید همچنان رعایت شود.

۲- گذرگاه های غیر اختصاصی که در نقشه های تفصیلی مشخص نشده باشد در صورتی که طول آن کمتر از ۱۰۰ متر باشد ۶ متر و با طول ۱۰۰ متر و بیشتر ۸ متر می شود.
تبصره ۱- در محدوده شهر قدیم حداقل عرض معابر با طول کمتر از ۱۵۰ متر ۶ متر و معابر به طول ۱۵۰ متر و بیشتر ۸ متر خواهد بود.

تبصره ۲: عرض گذرهای نامشخص در محدوده تاریخی اصفهان با نظر سازمان میراث فرهنگی تعیین می شود.

تبصره ۳- عرض موجود معابر که در یکی از اضلاع آن بناها و بدنه ها و سقفهای با ارزش تاریخی و معماری وجود دارد حفظ می شود. در صورت امکان تعریض به نظر سازمان میراث فرهنگی باید به گونه ای انجام شود که آسیبی به این گونه بناها و بناها وارد نشود. از این قاعده مستثنیات قسمت هایی از گذر است که در دو طرف آن و روبه روی هم بنا و بدنه تاریخی دارند و یا سقف دارند.

۳- نقشه های شبکه معابر پیشنهادی طرح های تفصیلی از نظر مسیر و حداقل عرض معابر اصلی قابل استناد بوده ولی از نظر خط پروژه قابل استناد نمی باشد و خط پروژه مصوب کمیسیون ماده پنج ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که مسیر ترسیم شده در این نقشه ها با مسیرهای مصوب قبلی مغایرت داشته باشد، مسیر مشخص شده در این نقشه ها ملاک عمل خواهد بود و بر اساس آن خط پروژه اصلاحی تهیه می شود.

مطالعه
پلان و انواع آن

۴. در طرح های تفصیلی تعریض زیرگذرها مصالح برابر با محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. اما در مواردی که بناهای با ارزش معماری و تاریخی در مجاورت گذر بوده و یا الزامات طراحی برآورده شده باشد، محور موجود گذر در معرض دید قرار نمی گیرد. بدیهی است نحوه تعریض در طرح های تفصیلی منعکس شده است، اما ملاک خواهد بود.

۵- تخریب ساباط های موجود مگر با تایید و موافقت سازمان میراث فرهنگی مجاز نیست.

۶- تغییر مسیر و بستن مسیر آبهای عمومی اعم از چشمه ها، مصالح و نهرها ممنوع است.

۷- احداث بن بست به طول بیش از ۲۵۰ متر مجاز نمی باشد.

۸- دسترسی کالسکه از معابر به ساختمان محدود و ورودی با عرض حداکثر ۵/۳ متر در نظر گرفته شود. محل ساخت درب ورودی ساختمان با توجه به شرایط محلی از نظر وجود درخت و … توسط شهرداری تعیین می شود و در زمین های ملکی با بیش از یک میله یک درب کشویی اضافه با عرض حداکثر ۵۷/۳ متر با نظر شهرداری قابل بررسی است. در قسمت هایی از ملک جنوبی و با عرض بیش از ۱۰ متر به شرط قطع نشدن درختان با نظر و موافقت شهرداری با در نظر گرفتن ورود سوارکار با عرض حداکثر ۶ متر بلامانع است. .

مطالعه
قوانین اداره کار در حوزه املاک را یاد بگیرید

۹- دسترسی به کلیه بخشهای ملک در خیابانهایی که امکان دسترسی ثانویه از معابر فرعی یا چندگانه را دارند باید از طریق دسترسی ثانویه و دسترسی آنها به خیابان به غیر از محل عبور عابر پیاده (به ازای هر قسمت در سمت خیابان یک درب) فراهم شود. با حداکثر عرض ۵/۱ متر) محدود شود. دسترسی سوارکار به ملک از معابر اصلی که دسترسی ثانویه ندارد برای هر ورودی ملک با ورودی حداکثر ۳.۵ متر مجاز است.

۱۰- احداث هرگونه پل، پیاده رو، پیاده رو به منظور دسترسی به واحدهای مجاور معابر باید با نظر و موافقت شهرداری انجام شود.

۱۱- درب ساختمان ها نباید در داخل محوطه عبور باز شود.

۱۲- احداث هر تعداد پله در خارج از ملک و عابر پیاده و معابر و معابر جایز نیست.

۱۳- نصب درب خودرو در گوشه و کنار ممنوع است. اقلام موجود باید در حین بازسازی و نوسازی مسدود شوند.

۱۴- پیش بینی تعداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز در کلیه قسمت های ملک با توجه به نوع کاربری که از آنها می شود و بر اساس ضوابط پارکینگ، طرح تفصیلی برای هر کاربری الزامی است. در نقشه های ارائه شده برای پروانه ساختمانی به شهرداری یا سایر مراجع ذیربط، محل (محل) مناسب برای پارکینگ که می تواند مسقف یا در فضای باز ملک باشد، مشخص شود.

مطالعه
از اصول پشتیبانی مشتریان در شبکه‌های اجتماعی املاک چه می‌دانید؟

۱۵- مکان پیش بینی شده برای واحد پارکینگ باید شامل فضایی به ابعاد ۲.۵*۲.۵ متر و همچنین فضای سبز مناسب برای مسیر تردد باشد.

۱۶- استفاده حداکثر از ۲۰ درصد از کل زمین برای پارکینگ غیر مسقف به شرط امکان حرکت خودرو و دسترسی مناسب و عدم نیاز به قطع درختان با موافقت شهرداری ممنوع است.

۱۷- حداقل عرض درب ورودی پارکینگ ۲.۵ متر می باشد.

۱۸- ارتفاع مجاز پارکینگ، خصوصی، فضاهای سرپوشیده حداکثر ۲.۲۵ متر می باشد.
تبصره ۱- در صورتی که مساحت واگذاری برای پارکینگ در فضاهای سرپوشیده بیش از ۵۰۰ متر مربع باشد حداکثر ارتفاع مجاز ۶۰/۲ متر خواهد بود.

۱۹- در صورت استفاده از رمپ حداقل ارتفاع آن ۹۵/۱ متر و شیب آن از ۱۵ درصد بیشتر نباشد.

۲۰- حداقل عرض رمپ دسترسی به پارکینگ برای حداکثر ۲۴ خودرو ۳.۵ متر و از ۲۵ خودرو بیش از ۵ متر می باشد. اگر عرض ۵ متر در نظر گرفته نشود، پارکینگ باید دارای ورودی و خروجی مجزا با حداقل عرض ۳.۵ متر باشد.

۲۱- کلیه پارکینگ های ساختمان های عمومی و بانک ها باید به گونه ای باشد که به راحتی برای عموم قابل استفاده باشد.

۲۲- از نظر تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالکیت با کاربری پارکینگ محدودیتی وجود ندارد.

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه