دانش خود را به ارث بگذارید!

دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال

دانش خود را به ارث بگذار!

هر کدام از ما در مورد موارد مختلفی اطلاعات داریم و یا دانش انجام کار خاصی را یاد گرفته ایم. تا به حال به این فکر کرده ایم چطور می توانیم یک اثر مهم از خود برای جامعه و آیندگان به ارث بگذاریم؟

برای موفقیت بیشتر باید
بیشتر ببخشید!
دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال
آدام گرنت
نویسنده و روانشناس

پرسش و پاسخ

در شبکه اجتماعی یک سوال می توانید پاسخ پرسش های کاربران را بدهید و یا حتی اگر پرسشی در مورد مساله خاصی دارید بپرسید تا افرادی که دانش و اطلاعات در مورد سوال شما دارند اطلاعاتشان را با شما به اشتراک بگذارند!

دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال
دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال

درج پست و مقاله

علاوه بر پرسش و پاسخ هر کاربر می تواند مقاله و پست مانند وبلاگ ارسال کند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارد.

دسته بندی های متفاوت

کاربران می توانند در دسته بندی های متفاوت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند و حتی اگر دسته مورد علاقه آنها وجود نداشت آن را ایجاد کنند.

دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال

چطوری دانشم را به ارث بگذارم؟

کافیست در شبکه اجتماعی یک سوال ثبت نام کرده و شروع به اشتراک علم و دانش خود به دیگران شوید.!!


ثبت نام در سایت


دانش خود را به ارث بگذارید! - یک سوال

ثبت نام در سایت