رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

طلاق شرعی

بر خلاف عقد که نوعی عقد است و طرفین باید به آن توافق کنند، طلاق نوعی عقد است و رضایت مرد کافی است. طبق ماده 1133 قانون مدنی، طلاق از امتیازات مرد است و زن فقط در شرایط بسیار خاص با قاضی قابل طلاق است.

طلاق شرعی یک امر قانونی است و هر مردی می تواند زن خود را طبق شرایط طلاق دهد. اما برای حفظ نظم اجتماعی و تثبیت ساختار خانواده، قانون شرایط نسبتاً سختی را برای طلاق فراهم می کند تا مردان به راحتی نتوانند همسر خود را طلاق دهند.

البته مردها می توانند این قوانین را زیر پا بگذارند و به طور غیرقانونی زن خود را طلاق دهند. اما مسلماً اگر قوانین را رعایت نکنید مجازات خواهید شد. شرایط قانونی طلاق در ادامه این مقاله شرح داده شده است.

شرایط شرعی برای طلاق

شرایط شرعی برای طلاق
طلاق در صورت داشتن شرایط زیر می تواند به ازدواج خاتمه دهد:

باید برای طلاق در نظر گرفته شود.
طلاق باید انجام شود. البته اگر زن در دادگاه طلاق دهد، طلاق صحیح است نه ناخواسته.
طلاق باید طلاق قانونی باشد.
طلاق باید قطعی باشد. یعنی نباید جلوی آن را بگیرید. مثلا یکی میگه: اگر تا دو ماه دیگر باردار نشد همسرم را طلاق می دهم.
زنان باید در قالب طلاق ذکر شوند. مگر اینکه مرد زن داشته باشد با ذکر یا ذکر نام یا ضمیر او انجام می شود. در این صورت اگر بگوید: زوج مطلقه، زن او طلاق می گیرد.
طلاق باید حداقل در مقابل دو نفر عادل باشد که خبر طلاق را شنیده باشند.
طلاق زن در اوج یا نفاس باطل است مگر اینکه زن حامله باشد یا قبل از نزدیکی با زن طلاق داده یا به دلیل غیبت شوهر اطلاع داده شود. در غیر این صورت طلاق باطل است مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد. همچنین اگر سه ماه از آخرین رابطه گذشته باشد، طلاق زنی که با وجود سن حیض نداشته باشد صحیح است.شرایط قانونی طلاق

شرایط قانونی طلاق
طبق ماده 20 قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی مانند ازدواج دائم یا طلاق باید توسط خود فرد انجام شود و اجباری است. در صورتی که مردی برای مشاغل دولتی ثبت نام نکند و ازدواج دائم، طلاق یا انحلال داشته باشد، هنگام ثبت نام در این مراسم 5 برابر جریمه نقدی یا 7 بار حبس محکوم می شود.

برای ثبت رسمی طلاق، زوجین باید با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست و انجام مراحل مربوطه برای طلاق اقدام کنند. دادگاه با رسیدگی قضایی گواهی صادر می کند و در صورت عدم امکان صلح و سازش به متقاضی اجازه می دهد ضمن انجام طلاق در دفتر ازدواج و طلاق رسمی ثبت نام کند.

در آن رای دادگاه با توجه به شرایط صیغه، مندرجات سند ازدواج و نحوه نگهداری مهریه، نفقه زوجه و فرزند، بارداری و تکلیف مهریه را تعیین می کند. ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه است. همچنین در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر فوت زوج، طلاق نیز ثبت می شود.

در هر صورت اگر زنی بدون احراز حقوق فوق با ثبت طلاق موافقت کرد، پس از ثبت طلاق، با اجرای حکم دادگاه وفق مقررات مربوط، نسبت به اخذ این حقوق اقدام نماید.(ماده 29 خانواده خانواده) (قانون حمایت) .

نوع طلاق شرعی

نوع طلاق شرعی
طلاق برگشت پذیر:
این طلاق به درخواست مردی است که به مدت 100 روز موظف به تأمین کلیه حقوق زن اعم از صداقت، افراد تحت تکفل، پوشاک و مسکن است. این نوع طلاق به مرد این امکان را می دهد که بدون تجزیه و تحلیل قرارداد یا قرارداد جدید، همسر خود را معرفی کند و تا پایان ازدواج با او زندگی کند. در این صورت طلاق باطل است.

مطالعه
چه کاندومی بخریم؟ معرفی 14 کاندوم پرفروش بازار

طلاق همیشه مرتبط است مگر اینکه تبدیل به یک رابطه شود. طلاق متقابل قبل از انقضای عقد ازدواج را به طور کامل از بین نمی برد.بنابراین، در عصر ازدواج مجدد، حقوق و تکالیف ازدواج تا زمانی که با ماهیت طلاق مطابقت داشته باشد، طبق قانون حفظ می شود. کمک هزینه تکلیف زوجه بر عهده زوج است و در صورت اختلاف، دادگاه باید میزان این کمک تکلیف را تعیین کند و در صورت فوت یکی از زوجین، دیگری از زوج ارث می برد.

طلاق
این طلاقی است که در آن مرد حق معرفی زن خود را ندارد. به عبارت دیگر، بر خلاف طلاق متقابل، بدون عقد جدید نمی توان زوجه را معرفی کرد. طلاق زمانی رخ می دهد که:

طلاق دختر صغیر یعنی دختری که هنوز 9 سالش تمام نشده است.
طلاق زن یائسه یعنی زنی که به سن ناباروری رسیده است (حدود 50 سال سن دارد و دیگر نمی تواند بچه دار شود).
طلاق در دوران عقد، یعنی قبل از ازدواج و زمانی که رابطه زن و شوهر برقرار نباشد.
طلاق زن سه طلاق زنانی هستند که سه بار متوالی طلاق داده اند.
طلاق طلاقی است که در آن زن از شوهر خود در ازای مالی که دوست ندارد طلاق می دهد.
طلاق مبارزه ای است برای طرفین برای درخواست طلاق به دلیل نفرت متقابل. زنان در هنگام طلاق کمتر از مهریه از مردان دریافت می کنند.
طلاق بر اساس توافق

طلاق بر اساس توافق
طلاق توافقی دادگاهی است که زوجین در مورد کلیه امور مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه، کمک هزینه تکلیف و جهیزیه توافق می کنند و در صورت داشتن فرزندان مشترک، حضانت و نحوه ملاقات با آنها، ارائه تقاضای طلاق به طلاق است. . .. ..

از آنجایی که بین زوجین اختلافی وجود ندارد و طرفین راضی به طلاق هستند، داوری، کارشناسی، رسیدگی مجدد به طلاق مورد توافق قرار نگرفته و تصمیم طلاق خیلی سریع صادر خواهد شد. البته در قانون جدید حمایت از خانواده، ارجاع به مراکز مشاوره برای صلح، سازش و طلاق برای جلوگیری از صدور حکم و طلاق پیش بینی شده است.

طلاق، تمایل، مبارزه
زنانی که از ادامه زندگی زناشویی خود ناراضی هستند، حاضرند به همسر خود پول طلاق بدهند، گاهی اوقات برای رهایی از آن و شوهر نیز آن را می پذیرد.این کارمزد را بازخرید می گویند. طلاقی را که شوهر در مقابل سرقت زنش می دهد به دو بخش طلاق مبارکه و طلاق کولا تقسیم می شود.

طلاق

طلاق

همان طور که در ماده 1146 قانون مدنی آمده است، طلاق عبارت است از رفع طلاقی که کم و بیش اقبال داشته باشد و از کراهت زن نسبت به مالی که به شوهر داده است طلاق داده شود. علاوه بر شرایط عمومی طلاق، شرایط زیر نیز در این نوع طلاق باید رعایت و اثبات شود:

بیزاری زن از شوهر: طبق ماده فوق طلاق زمانی محقق می شود که زن از شوهر خود متنفر باشد و برای رانده شدن او هزینه کند.
مبلغ دیه: مبلغ توافق شده بین زوجین قابل قبول است.
صیغه طلاق طلاق: طلاق عقدی است و بدون رضایت و رضایت زوجه طلاق می گیرد اما در صیغه طلاق عقد مانند عقد است زیرا هر دو طرف اجازه دارند. یکی زوجه و دیگری شوهر که در صورت توافق طرفین لازم و قابل قبول است.
بنابراین، کلمه طلاق را می توان از کلمه طلاق و یا کلمه تخلیه دهقانی که زنان پس از خلع ید انجام می دهند (برای رسیدن به طلاق) گرفته شده است. مثلاً اگر زنی به شوهرش بگوید: من به تو می‌دهم تا طلاقم دهی و شوهر پاسخ دهد: تو برای من شرمنده‌ای، بس است. اگر شوهر بعد از عبارت فوق بگوید: تو با چنین چیزی طلاق گرفتی، همانطور که شوهر می تواند به گفته همسرش بگوید، دیگر تأکید نمی شود: تو هم مثل آن طلاق هستی و هر وقت بعداً بگوید. تاکید بر مجتمع هایی مانند مورچه ها است. برخی از حقوقدانان بر این باورند که طلاق باید پس از طلاق صورت گیرد. در غیر این صورت طلاق کامل نمی شود.

مطالعه
خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟

نبرد طلاق

نبرد طلاق

طبق ماده 1147 قانون مدنی طلاق موجب کراهت طرفین می شود ولی در این صورت عوض نباید بیشتر از مهریه باشد.علاوه بر شرایط اولیه طلاق، شرایط زیر نیز لازم است و برای انعقاد طلاق باید ثابت شود.

زوج ها از هم متنفرند.
مبلغ بازخرید: طبق ماده صریح طلاق، مبلغی که زن در مقابل طلاق به شوهر می پردازد نباید از مهریه بیشتر باشد.
صیغه طلاق مبارک: طلاق مبارک مانند ازدواج دو طرف است و مستلزم توافق و اراده طرفین است، چنانکه در مقابل زنی که از مال استفاده می کند انجام می شود. بنابراین، فرمول خاص خود را دارد.
حق طلاق برای زنان

حق طلاق برای زنان
در چه شرایطی زن حق طلاق دارد و آیا می توانید در مورد طلاق تصمیم دادگاه بگیرید؟ تمامی شرایط در زیر توضیح داده شده است.

دفاع از طلاق: حق طلاق صرفاً در اختیار مردان است. با این حال، مردان می توانند در هر زمان از طریق مراحل قانونی به زنان اجازه طلاق بدهند. این اختیارات وکالت باید به صورت کاملا قانونی در دفتر اسناد رسمی برای استفاده زنان در آینده ثبت شود. در صورت عدم ثبت نام حتی در صورت درج در سند ازدواج موثر نخواهد بود. در سند رسمی ازدواج، عقد دارای 12 شرط است که به زن حق طلاق می دهد. مردان بی اطلاع هستند، اما معمولاً شرایط را هنگام ازدواج امضا می کنند.
عدم تأدیه افراد تحت تکفل: در صورتی که زوج از پرداخت مطالبه افراد تحت تکفل خودداری کند و نتواند حکم دادگاه مبنی بر مطالبه پرداخت افراد تحت تکفل را اجرا کند، زوجه می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه و دادگاه زوج را طلاق دهد. در صورت ناتوانی زوجین در پرداخت دیه تحت تکفل نیز همین امر صادق است (ماده 1129 قانون مدنی).
عسر و حرج زن: اگر ادامه زوجیت او را آزار دهد، می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. اگر اشکال فوق در دادگاه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را مجبور به طلاق کند و نمی تواند با اذن حاکم شرع، زوجه را مجبور به طلاق کند (ماده 1130).عسر و حرج عبارت است از وقوع شرایط سخت و غیرقابل تحمل برای زوجه برای زنده ماندن و موارد زیر مصادیق مشکلاتی است که در صورت احراز دادگاه صلاحیت وجود دارد:
ترک زندگی خانوادگی زوجین برای حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متوالی در سال بدون دلیل موجه.
زوجین به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی که زندگی خانواده آنها را مختل می کند وابسته هستند و در دوره ای که پزشک تشخیص می دهد که اعتیاد باید ترک شود، از ترک اعتیاد خودداری می کنند یا خودداری می کنند.
حکم قطعی این زوج بیش از 5 سال حبس.
آزار و اذیت همسر یا آزار و اذیت مستمری که به طور سنتی بسته به شرایط زن غیرقابل قبول است.
زوج های مبتلا به روان پریشی و عفونت های صعب العلاج یا سایر عوارض صعب العلاج که مانع از زندگی مشترک می شود.
در صورت اثبات هر یک از این شرایط در دادگاه، زوجین می توانند برای صدور حکم طلاق به دادگاه مراجعه کنند.

مطالعه
راهنمای انتخاب سایز کاندوم سایز کاندوم کجا نوشته شده؟

مراحل درخواست طلاق

مراحل درخواست طلاق
مانند هر دادرسی، دادرسی با رسیدگی آغاز می شود. در صورت درخواست طلاق دوستانه، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد. در این گونه موارد طرفین می توانند از ابتدا به مراکز فوق تقاضای طلاق نمایند. در صورت عدم انصراف زوجین از طلاق، مرکز مشاوره خانواده با تعیین شرایط توافقنامه برای تصمیم گیری نهایی، موضوع را در دادگاه منعکس می کند.

جدا از طلاق توافقی، در مورد طلاق های دیگر، دادگاه باید موضوع را برای صلح و سازش به داوری ارجاع دهد. پس از صدور ارجاع به داوری، هر یک از زوجین حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ، یکی از بستگان متاهل خود را که حداقل 30 سال سن داشته باشد، آشنا به مسائل دینی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان داور به دادگاه می آورند.اینجانب وظیفه دارم. از صدور. معرفی.دادگاه باید طبق نظر قاضی حکم صادر کند.

در صورت توافق یا تقاضای طلاق، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می کند و در صورت درخواست زوجین، حکم به طلاق و یا احراز شرایط می دهد.

مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از قطعی شدن حکم و مدت اعتبار گواهی عدم سازش به دفتر رسمی ازدواج و طلاق 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ حکم قطعی می باشد. گواهی صادره در صورت عدم وقوع طلاق در این مدت و یا عدم حضور طرفین به دفتر رسمی طلاق ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ثبت در دفترخانه و یا عدم ارائه مدارک مورد نیاز خط باطل می شود.

هر گاه گواهی غیرقابل سازش صادره به موجب توافق زوجین به موجب قانون باطل شود، کلیه قراردادهایی که برای آن گواهی صادر شده است باطل می شود.

در صورت مراجعه زوجین به دفتر رسمی ازدواج/طلاق در مهلت مقرر و ارائه گواهی عدم سازش و یا عدم حضور زوجه، طلاق فعلی پس از ثبت توسط اداره ثبت به زوجه اعلام خواهد شد.

طبق ماده 20 آیین نامه اجرای قانون حمایت از خانواده، زوج ظرف سه ماه در دادگاه حضور یافته و گواهی عدم امکان سازش ارائه کرده است ولی حقوق نقدی و گواهی اعسار و اقساط زوجه را پرداخت نکرده است، در صورت ارائه به دادگاه صلاحیت قضایی در مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین مأموریت مدیون معتبر است.

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.

1 دیدگاه

  1. … [Trackback]

    […] Information to that Topic: yeksoal.com/رابطه-زن-و-شوهر-و-زندگی-زناشویی/طلاق-شرعی/ […]