رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

آیا امواج مایکروفر سرطان زا است؟

اکثر مقالات بیان میکنند که سرطان زا بودن این امواج در طولانی مدت اثبات نشده اند. و مدعی این هستند که به طور کلی صدمات ناشی از تابش امواج مایکروویو در اثر بیش از حد قرار گرفتن در معرض اشعه مایکروویو ایجاد میشوند که در حال عادی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال عدم کیفیت صفحه های محافظ فلزی، وجود شکاف هایی در بدنه مایکروفر و یا نزدیک کردن و چسباندن سر به درب مایکروفر میتواند از عوامل رخ دادن اینگونه اتفاقات باشد. همچنین در مورد اثرات مایکروویو بر مواد مغذی، در مقالاتی که اخیرا منتشر شده است اثرات مثبت استفاده از مایکروفر را بیشتر از اثرات منفی آن گزارش داده اند.

مطالعه
تمیز کردن کف اتو با جوش شیرین

آیا امواج مایکروفر سرطان زا است؟ - یک سوال

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.