رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

نحوه استفاده از پودر و قرص جرمگیر ماشین ظرفشویی

ظرفشویی را از ظروف خالی نمایید.هیچ ماده شوینده ای درون آن نریزید.قرص جرم گیر و یا پودر جرمگیری ظرفشویی را از بسته خارج نمایید.اگر از قرص استفاده می کنید آن را در کف ظرفشویی بیاندازید و اگر از پودر جرم گیر استفاده می کنید، پودر را در جای پودر ماشین ظرفشویی بریزید.برنامه اتو را فعال نمایید و بگذارید ماشین ظرفشویی برنامه را به پایان برساند.

2 17 - نحوه استفاده از پودر و قرص جرمگیر ماشین ظرفشویی

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.