رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

۶ حدیث گهربار از امام رضا

***
الإمام الرضا علیه السلام :صَدیقُ کُلِّ امرِىً?عَقلُهُ ، وعَدُوُّهُ جَهلُهُ .
امام رضا علیه السلام : دوست هر انسانى، خرد اوست و دشمنش نادانى او .
***
الإمام الرضا علیه السلام : المَسکَنَهُ مِفتاحُ البُؤسِ .
امام رضا علیه السلام : فقر، کلید بدبختى است .
***
الإمام الرضا علیه السلام :لا یُعبَأُ بِأَهلِ الدّینِ مِمَّن لا عَقلَ لَهُ .
امام رضا علیه السلام : به دینداران بى خرد ، اعتنا نمى شود .
***
الإمام الرضا علیه السلام :المَسکَنَهُ مِفتاحُ البُؤسِ .
امام رضا علیه السلام : نیازمندى ، کلید تیره روزى است .
***
الإمام الرضا علیه السلام : أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَهُ الإِنسانِ نَفسَهُ.
امام رضا علیه السلام : برترین خرد ، شناخت آدمى از خویش است .
***
الإمام الرضا علیه السلام :مَن صَدَقَ الناسَ کَرِهوهُ .
امام رضا علیه السلام : هرکه به مردم راست بگوید ، مردم او را ناخوش دارند .
***
منبع

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه