رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

کنوانسیون cmr چیست؟

پوشش بیمه مسئولیــــت مدنی شرکــت های حمـــل و نقل بین المللـــی کـــالا از طریـــــق جـاده در مقابــــــل صاحبــــــان کـــــالا طبــــق مقــررات کنوانسیــــون سی ام آر در رابطـــه با راهنامه های حمـل و نقل بین المللـــــی کـــالا کــــه از طریق جاده باشد

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.