رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

رشد

رشد - یک سوال

حوزه تخصصی کاریت رو مشخص کن
اهدافت رو مشخص کن

هدفی که بیشترین تاثیر مثبت رو روی زندگیت میذاره

روی شخصیتت کار کن : عادت های جدید
شبکه های ارتباطی و دوست هایی که انتخاب می کنی
نگرش های جدیدت

پرورش خلاقیتت، مهارت های تخصصیت که باید داشته باشی

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.

1 دیدگاه