رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری

ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد در حسابداری در ۲ سند مجزا انجام می‌شود. در ادامه هر یک از این اسناد به تفصیل شرح داده خواهند شد.

  1. ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد
  2. پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت سایر بدهیها مانند حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق پرداختنی

m9znhs2vrh0e - ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری
pkoz5ypdigsv - ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداریمعدله کلی سند حقوق و دستمزد

۱. ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد

در انتهای هر ماه کارفرما بایستی هزینه حقوق و دستمزد شرکت یا موسسه خود را شناسایی کند. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت حقوق و دستمزد ممکن است با تاخیر انجام شود یا در شرایطی که وضعیت نقدینگی شرکت مناسب نیست به صورت علی الحساب پرداخت گردد. صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق و دستمزد در چه زمانی انجام می‌شود، سند شناسایی آن باید در انتهای هر ماه ایجاد گردد.

مطالعه
انواع تیزر تبلیغاتی: راه‌هایی برای ایجاد تبلیغات جذاب و موثر

محاسبه مالیات به صورت خودکار در سامانه  لاندا

* محاسبه مالیات بر پایه جدول مالیاتی سال ۱۴۰۱ انجام شده است. در ضمن طبق قانون، دو هفتم سهم بیمه کارگر از حقوق و دستمزد مشمول مالیات کسر می‌گردد.

نمونه فیش حقوقی در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

نمونه فیش حقوقی این پرسنل در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا به شکل زیر خواهد بود:

ggj473addkn1 - ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابدارینمونه فیش حقوقی

۲. پرداخت حقوق و دستمزد

پس از اینکه سند حقوق و دستمزد شناسایی شد، هر زمان که حقوق و دستمزد و یا بخشی از حقوق و دستمزد این پرسنل را پرداخت کردید، باید سند پرداختی به شکل زیر ثبت کنید. فرض کنید که این پرداخت از یکی از حسابهای بانکی شرکت انجام شده است.

نکته مهم: برای تکمیل اطلاعات پرسنل از بخش پیکربندی سامانه (نرم‌افزار)، مخاطبان، پرسنل مورد نظر را انتخاب کرده و ویرایش می‌کنیم. اطلاعات فردی شخص مانند کد ملی، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه و … را از این بخش تکمیل نمایید. شغل پرسنل هم در برگه اطلاعات اصلی قابل انتخاب است.

مطالعه
چگونه فایل های دامپ (Dump) را بخوانیم

در مورد ثبت سند حقوق و دستمزد چه نکاتی را باید دانست؟

۱. حسابداران یا صاحبان مشاغل برای ثبت سندهای حقوق و دستمزد حتماً باید با آخرین بخشنامه‌های قانون کار آشنا باشند.

۲. کارفرمایان یا حسابداران می‌توانند کارکنان را با صدور دقیق فیش حقوقی با ذکر تمام جزئیات آن از روند محاسبه حقوق و دستمزد آشنا کنند.

۳. کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از بانک عامل مربوط به حساب‌های شرکت استفاده کنند.

۴. سند حقوق و دستمزد در انتهای هرماه باید در یک سند مجزا ثبت شود و پیوست‌های مربوط به سند شامل لیست الکترونیکی بیمه، خلاصه عملیات محاسباتی حقوق و دستمزد است که همراه با سند ثبت و نگهداری می‌شوند.

۵. الزامی بر اینکه روز پرداخت حقوق و دستمزد با تاریخ محاسبه آن یکی باشد، نیست.

۶. اگر کارفرمایان به کارکنان پرداختی تحت عنوان مساعده داشته باشند باید آن را در حساب سایر حساب های دریافتنی- مساعده کارکنان ثبت کنند.

۷. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حساب‌های پرداختنی مطالبات حقوق کارکنان، نام هر فرد به ثبت برسد.

۸. ۳۰ درصد بیمه پرداختی باید در حساب سایر حساب‌های پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار ثبت شود.

مطالعه
سوئیچ سیسکو Catalyst 3850

۹. کارفرمایان باید توجه کنند که هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاترحسابداری با جمع لیست‌های ارسالی شرکت طی سال توسط واحدهای مالیاتی مطابقت داده می‌شود و اگر تفاوتی داشته باشد مشمول مالیات و جرائم خواهد شد.

۱۰. در لیست حقوق و دستمزد محاسبه مالیات بسیار مهم است و باید طبق معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد همان سال مالی محاسبه گردد.

۱۱. حسابداران در شرکت‌ها  با توجه به نوع شرکت می‌توانند برای تهیه لیست حقوق و دستمزد از نرم افزار حسابداری آنلاین لاندا استفاده کنند.

آموزش ثبت سند حقوق و دستمزد بدون احتساب بیمه و مالیات

برای خواندن ادامه این آموزش و ثبت سند حقوق و دستمزد بدون احتساب بیمه و مالیات، لینک زیر را دنبال کنید:

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.