یک سوال Latest سوالات

  1. ینی بیشتر بینی منو گوشت و غضروف تشکیل میداد.استخونی و سفت نبود.کاملا نرم بود.نوکش افتاده بود و مشکل اصلیش همین نوکش بود که رفتم برا عمل.7 سال پیش عمل کردم. به نظر خودم بهترین کاری بود که انجام دادم.خیلی خیلی راضی ام.قیافه م کلا تغیر کرد بعد عمل.یه ادم دیگه شدم با یه قیافه جدید..من یه ماه قبل عروسیمادامه مطلب ...

    ینی بیشتر بینی منو گوشت و غضروف تشکیل میداد.استخونی و سفت نبود.کاملا نرم بود.نوکش افتاده بود و مشکل اصلیش همین نوکش بود که رفتم برا عمل.۷ سال پیش عمل کردم.

    به نظر خودم بهترین کاری بود که انجام دادم.خیلی خیلی راضی ام.قیافه م کلا تغیر کرد بعد عمل.یه ادم دیگه شدم با یه قیافه جدید..من یه ماه قبل عروسیم عمل کردم.سر یک ماه همه چی مرتب بود.

    کوچک کردن