یک سوال Latest سوالات

  1. ارور Not Registered On Network یا خطا ثبت نشده در شبکه ممکن است به خاطر عدم به روزرسانی نرم‌افزار رخ بدهد. دستگاه اندروید شما نسخه اولیه نرم‌افزار را اجرا می‌کند و ارائه دهنده خدمات شما نمی‌تواند شماره IMEL را پیدا کند. همچنین ممکن است این خطا به خاطر سیم کارت جدید هم ایجاد شود. اگر فقط یک سیم کارتادامه مطلب ...

    ارور Not Registered On Network یا خطا ثبت نشده در شبکه ممکن است به خاطر عدم به روزرسانی نرم‌افزار رخ بدهد. دستگاه اندروید شما نسخه اولیه نرم‌افزار را اجرا می‌کند و ارائه دهنده خدمات شما نمی‌تواند شماره IMEL را پیدا کند.

    همچنین ممکن است این خطا به خاطر سیم کارت جدید هم ایجاد شود. اگر فقط یک سیم کارت در دستگاه‌تان داشته باشید و بعد یک سیم دیگر اضافه کنید، در صورتی که دستگاه نتواند این وضعیت را تشخیص دهد، ممکن است شاهد خطا ثبت نشده در شبکه باشید.

    کوچک کردن