1. من خدا رو شکر تونستم یک شرکت سارنده حرفه ای را پیدا کنم به نام مانیاد صنع رادین آژند که کارشان در زمینه تولید ترموکوپل فوق العاده است. ممنون از راهنمایی دوستان. اولش با خواندن مقاله ترموکوپل چیست (https://maniadsanat.com/articles/what-is-a-thermocouple-sensor/) در این سایت شروع کردم و اطلاعات کاملیادامه مطلب ...

    من خدا رو شکر تونستم یک شرکت سارنده حرفه ای را پیدا کنم به نام مانیاد صنع رادین آژند که کارشان در زمینه تولید ترموکوپل فوق العاده است. ممنون از راهنمایی دوستان. اولش با خواندن مقاله ترموکوپل چیست (https://maniadsanat.com/articles/what-is-a-thermocouple-sensor/) در این سایت شروع کردم و اطلاعات کاملی در این زمینه به من داد. بعدش برای دریافت مشاوره با کارشناسان آن ها صحبت کردم که واقعاً دلسوزانه به من مشاوره دادند و محصولی کاملاً حرفه ای را به من تحویل دادند.

    کوچک کردن