1. سپاس از شما دوست فهمیده و خوب من

  سپاس از شما دوست فهمیده و خوب من

  کوچک کردن
 2. درود بر شما باید از مسیر آموخت و لذت برد نه منتظر روز موعود بودن و مقصد

  درود بر شما

  باید از مسیر آموخت و لذت برد نه منتظر روز موعود بودن و مقصد

  کوچک کردن
 3. درود بر شما عالی بود ❤❤

  درود بر شما

  عالی بود ❤❤

  کوچک کردن