یک سوال Latest سوالات

  1. تمام بالش‌ها و ملحفه‌ها را از روی تخت بردارید و قبل از بسته‌بندی در جعبه و کیسه، آنها را بشویید. تشک را در محافظ یا پدهای مخصوص تشک، قرار دهید تا از هرگونه پارگی، لکه یا خراش در حین حرکت جلوگیری کنید. اگر محافظ تشک شما درزگیر ندارد، لبه های آن را به هم بچسبانید تا تشک ها کاملا پوشیده شوند.  فراموش نادامه مطلب ...

    تمام بالش‌ها و ملحفه‌ها را از روی تخت بردارید و قبل از بسته‌بندی در جعبه و کیسه، آنها را بشویید. تشک را در محافظ یا پدهای مخصوص تشک، قرار دهید تا از هرگونه پارگی، لکه یا خراش در حین حرکت جلوگیری کنید. اگر محافظ تشک شما درزگیر ندارد، لبه های آن را به هم بچسبانید تا تشک ها کاملا پوشیده شوند.  فراموش نکنید که روکش تشک را با سایز مناسب خریداری کنید که هم اندازه تشک شما باشد.

    کوچک کردن