یک سوال Latest سوالات

  1. این پاسخ ویرایش شده است.

    قبل اینکه بخوایی بدونی چند ساعت باید درس بخونی باید یه برنامه روزانه برای بازه چندماهه یا سالانه خودت داشته باشی . این برنامه ریزی و مشاوره کنکور هم لازمه یه مشاور و موسسه کنکور برات بچینند و شما رو ارزیابی کنند.میتونی صفحه مشاوره و برنامه ریزی برای قبولی صد در صد پزشکی رو بخونی هم موسسه خوب معرفی کادامه مطلب ...

    قبل اینکه بخوایی بدونی چند ساعت باید درس بخونی باید یه برنامه روزانه برای بازه چندماهه یا سالانه خودت داشته باشی . این برنامه ریزی و مشاوره کنکور هم لازمه یه مشاور و موسسه کنکور برات بچینند و شما رو ارزیابی کنند.میتونی صفحه مشاوره و برنامه ریزی برای قبولی صد در صد پزشکی رو بخونی هم موسسه خوب معرفی کرده هم همه اطلاعات و درصدها رو گذاشته که برای رتبه پزشکی بهش نیاز داری.

    کوچک کردن