یک سوال Latest سوالات

  1. طبق مطالعات گسترده ای که در این زمینه داشتم، امکانش وجود نداره و شما باید درخواست ویزای کاری رو به صورت جداگانه ثبت کنید. یک راه احتمالی دیگه هم وجود داره و اون اینه که جاب آفر یا پیشنهاد شغلی از کارفرمایان کانادا داشته باشید. مدارک این پیشنهاد شغلی رو جمع آوری می کنید و در صورت تایید از سوی وزارت کادامه مطلب ...

    طبق مطالعات گسترده ای که در این زمینه داشتم، امکانش وجود نداره و شما باید درخواست ویزای کاری رو به صورت جداگانه ثبت کنید. یک راه احتمالی دیگه هم وجود داره و اون اینه که جاب آفر یا پیشنهاد شغلی از کارفرمایان کانادا داشته باشید. مدارک این پیشنهاد شغلی رو جمع آوری می کنید و در صورت تایید از سوی وزارت کار، ویزای کاری براتون صادر می شه.

    کوچک کردن