1. سلام کلینیک تخصصی فوق تخصصی دکتر میر تو شریعتی.

    سلام کلینیک تخصصی فوق تخصصی دکتر میر تو شریعتی.

    کوچک کردن
  2. تو محدوده ی شریعتی کلینیک ارتوپدی هست که کارشون خیلی خوبه من پدرم و برای درمان سیاتیک بردم اونجا خیلی راضی بودیم. متخصصین با تجربه و خوبی داره دوست داشتید اونجا مراجعه کنید.

    تو محدوده ی شریعتی کلینیک ارتوپدی هست که کارشون خیلی خوبه من پدرم و برای درمان سیاتیک بردم اونجا خیلی راضی بودیم. متخصصین با تجربه و خوبی داره دوست داشتید اونجا مراجعه کنید.

    کوچک کردن