1. سلام. بابا هیچکی نمیدونه کدوم آهنگ جدیده و کدوم نیست همه همین جوری الگی یچی میزارن. آهنگ خفن هم میخوای دیگه سوال پرسیدن نداره این همه سایت. بنویس آهنگ خفن خارجی کلی آهنگ برات میاد اینم یکیش فقط واسه این که ناامید نشی https://beepmusic.org/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%8ادامه مطلب ...

    سلام. بابا هیچکی نمیدونه کدوم آهنگ جدیده و کدوم نیست همه همین جوری الگی یچی میزارن.

    آهنگ خفن هم میخوای دیگه سوال پرسیدن نداره این همه سایت. بنویس آهنگ خفن خارجی کلی آهنگ برات میاد اینم یکیش فقط واسه این که ناامید نشی

    https://beepmusic.org/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81/

    کوچک کردن