aalan
 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  افرادی به موفقیت می رسند که از سخت جانی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند روزهای سخت را با مدیریت هیجانات پشت سر بگذارند. بطور مثال اگر قصد دارید یک رستوران را راه اندازی کنید، در ابتدا همه چیز خوب است و کارها طبق برنامه پیش می رود اما بطور طبیعی مشکلاتی سر راه شما سبز میشود تا میزان اعتقاد شما به هدفادامه مطلب ...

  افرادی به موفقیت می رسند که از سخت جانی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند روزهای سخت را با مدیریت هیجانات پشت سر بگذارند. بطور مثال اگر قصد دارید یک رستوران را راه اندازی کنید، در ابتدا همه چیز خوب است و کارها طبق برنامه پیش می رود اما بطور طبیعی مشکلاتی سر راه شما سبز میشود تا میزان اعتقاد شما به هدف را بسنجد.

  موانع موفقیت

  در ادامه به مهمترین موانع موفقیت خواهیم پرداخت:

  ۱- باورهای غلط در مورد موفقیت

  برای شناخت باورهای محدود خود ابتدا به یک هدف فکر کنید. اولین تصویری که از توانایی های خود در ذهن ظاهر میشود، میتواند بخشی از باورهای شما نسبت به خود باشد. مثلا اگر بدنبال راه اندازی کسب و کار هستید، اولین فکری که به ذهن شما خطور میکند چیست؟ آیا با خود می گویید من موفق نیخواهم شد؟ یا می گویید من رو چه به کسب و کار و….

  اینها همان گفتگوهای ذهنی منفی هستند که نمی گذارند شما بدرستی به سمت اهداف خود پیش بروید. برای شناسایی باورهای خود، لیستی از آنها را بنویسید و تلاش کنید آنها را تغییر دهید. مثلا اگر باور شما این است که من خوشبخت یا ثروتمند نمی شوم، آنرا به من خوشبخت هستم تغییر دهید و با خود تکرار کنید. تکرار یکی از عوامل اصلی در شکل گیری یک باور است. در مرحله بعد به این باورهای انرژی بخش به تصمیمات شما انتقال پیدا میکنند و نتایج بهتری کسب خواهید کرد.

  ۲- آرزوی پنهان شکست

  آیا گاهی برای شما هم این اتفاق افتاده که هدفی را انتخاب کنید که میدانید در نهایت منجر به شکست می شود؟ مثلا اگر قصد کاهش وزن دارید، هدف خود را کاهش وزن ۲۰ کیلویی در یکماه در نظر می گیرید ولی درونا میدانید این کار امکان پذیر نیست و پس از شکست به دیگران می گویید: دیدید من تمام تلاش خودم را کردم اما نشد.

  افرادی که دچار سندرم آرزوی پنهان شکست هستند، تمام تلاش خود را می کنند ولی در نهایت کاری می کنند که شکست بخورند زیرا یک باور غلط به آنها می گوید ” تو موفق نیستی”.

  ۳- مقاومت ناخودآگاه

  اگر در تصمیمات خود دائما کشمکش ذهنی دارید و یک بخش موافق آن است و بخش دیگر مخالف آن است، بدانید این تضادهای ذهنی انرژی زیادی از شما تلف خواهند کرد و نمی توانید به سمت هدف خود بروید. ضمیر ناخوداگاه قدرتمندترین عنصر در دستیابی به اهداف است زیرا اگر این بخش با اهداف و تصمیمات ما موافق نباشد، در نهایت به شکست منجر خواهد شد.

  قبل از اتخاذ هر تصمیمی از خود سئوال کنید و به ندای درونی توجه کنید. اگر یک بخش با آن مخالف است و بخشی دیگر خواهان دستیابی به آن است، باید ابتدا تضادهای درونی را رفع کنید.


  ۴- عدم برنامه ریزی

  برنامه ریزی نکردن برای یک چیزی یعنی برنامه ریزی برای شکست. فردی که هیچ برنامه ای برای پیشبرد اهداف خود ندارد، دیر یا زود شکست را تجربه خواهد کرد زیرا تنها چیزی که به اهداف و تلاش های ما سمت و سو می دهد، برنامه ریزی است.

  کوچک کردن