1. سلام عزیزم کلینیک زیبایی دکتر بیوت تو شریعتی رو معرفی میکنم من خودم همه ی کارای زیباییمو اونجا انجام میدم و خیلی راضی هستم و دقیقا کاراشو فوقالعاده تمیز و طبیعی هستش.

    سلام عزیزم کلینیک زیبایی دکتر بیوت تو شریعتی رو معرفی میکنم من خودم همه ی کارای زیباییمو اونجا انجام میدم و خیلی راضی هستم و دقیقا کاراشو فوقالعاده تمیز و طبیعی هستش.

    کوچک کردن
  2. سلام برای بوتاکس کلینیک دکتر بیوت تو شریعتی رو بهت معرفی میکنم عالیه

    سلام برای بوتاکس کلینیک دکتر بیوت تو شریعتی رو بهت معرفی میکنم عالیه

    کوچک کردن