aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. این موضوع بیشتر به نوع دستگاه برمیگرده ... اینجور چیزا رو خود فروشنده باید بگه بهتون

    این موضوع بیشتر به نوع دستگاه برمیگرده … اینجور چیزا رو خود فروشنده باید بگه بهتون

    کوچک کردن
  1. چیز خاصی نیست ، اندروید چهارده هنوز باگ داره شاید بعضی وقتا هنگ کنه اشکالی نداره ولی اگه خیلی این اتفاق میفته ممکنه فایل خراب بوده یا تو نصب یه اشتباهی شده

    چیز خاصی نیست ، اندروید چهارده هنوز باگ داره شاید بعضی وقتا هنگ کنه اشکالی نداره ولی اگه خیلی این اتفاق میفته ممکنه فایل خراب بوده یا تو نصب یه اشتباهی شده

    کوچک کردن