یک سوال Latest سوالات

  1. من کارمند بازنشسته بانک هستم. قصد داشتم یک وبسایت برای فروش رمز ارزها راه اندازی کنم و برای مشاوره زنگ زدم به میرکاوب. اولش خیلی تعجب کردم ولی آقای رنجبر اونقدر با صداقت جواب های من رو دادند که در آخر مکالمه با هم به این نتیجه رسیدیم که راه اندازی این سایت به نفع من نیست و بهتره که اصلا این سایت روادامه مطلب ...

    من کارمند بازنشسته بانک هستم. قصد داشتم یک وبسایت برای فروش رمز ارزها راه اندازی کنم و برای مشاوره زنگ زدم به میرکاوب. اولش خیلی تعجب کردم ولی آقای رنجبر اونقدر با صداقت جواب های من رو دادند که در آخر مکالمه با هم به این نتیجه رسیدیم که راه اندازی این سایت به نفع من نیست و بهتره که اصلا این سایت رو طراحی نکنم. در این چند سالی که با اقشار مختلف جامعه ارتباط داشتم خیلی کم دیدم آدمای با انصافی مثل آقای رنجبر رو.  به شما هم پیشنهاد میکنم حتما از مشاوره ایشون استفاده کنید، من آدرس صفحشون رو قرار میدم: http://www.mirkaweb.ir

    کوچک کردن