1. این پاسخ ویرایش شده است.

    سلام، من کارم طراحی سایته، اینترنت وایرلس گرفتم خیلی بهتر از اینترنت adsl. چون سرعت بالاتری داره و همینطور قطع و وصلی هم نداره. اگه اینترنت خوب میخوای من پیشنهادم امنیت پرداز.

    سلام، من کارم طراحی سایته، اینترنت وایرلس گرفتم خیلی بهتر از اینترنت adsl. چون سرعت بالاتری داره و همینطور قطع و وصلی هم نداره. اگه اینترنت خوب میخوای من پیشنهادم امنیت پرداز.

    کوچک کردن