1. به ترتیب خرس کوسه فیل مار سگ پرنده کیوی گاو شاپرک موش اسب

  به ترتیب
  خرس
  کوسه
  فیل
  مار
  سگ
  پرنده کیوی
  گاو
  شاپرک
  موش
  اسب

  کوچک کردن
 2. اسکندر مقدونی ، از جمله بزرگترین پادشاهان تاریخ جهان است که ، در سنین نوجوانی پس از مرگ پدرش جنگیدن را شروع کرده و در سن ۲۲ سالگی موفق به فتح کامل یونان شد.

  اسکندر مقدونی ، از جمله بزرگترین پادشاهان تاریخ جهان است که ، در سنین نوجوانی پس از مرگ پدرش جنگیدن را شروع کرده و در سن ۲۲ سالگی موفق به فتح کامل یونان شد.

  کوچک کردن