فعالیت این رسانه در محور اشتراک گذاری مطالب مختلف ، آگاهی بخشی در مسائل اجتماعی جریان دارد.
 • مرد
 • 0

  سوال

 • 0

  پاسخ

 • 0

  بهترین پاسخ

 • 10

  امتیاز

 • دنبال کننده

  هیچ دنبال کننده ای وجود ندارد
 • دنبال شونده

  هیچ کاربری را دنبال نمیکند