علاوه بر حوزه کتاب ،  کارآفرینی و مدیریت کسب و کار چندی است درباره کاربردهای اوزون تحقیق و فعالیت می کنم
 • مرد
 • 3

  سوال

 • 3

  پاسخ

 • 0

  بهترین پاسخ

 • 69

  امتیاز

 • دنبال کننده

  + 2 دنبال کننده
 • دنبال شونده