یک سوال Latest سوالات

  1. سلام اصلا سخت نیست ولی خب طبق سرچی که من توی یوتیوب داشتم روش های خیلییی زیادی هست ولی آسون ترین روشش که یمتونی درست کنی رو برات لینکش رو میزارم https://youtu.be/nThfwM8cL9M

    سلام

    اصلا سخت نیست ولی خب طبق سرچی که من توی یوتیوب داشتم روش های خیلییی زیادی هست

    ولی آسون ترین روشش که یمتونی درست کنی رو برات لینکش رو میزارم

    کوچک کردن