یک سوال Latest سوالات

  1. اینو یه جا خوندم فکر کنم خوب توضیح داده: به زبان ساده مدیتیشن، تکنیک پرورش ذهن است. بر خلاف باور عامه ی مردم، مدیتیشن شما را به آدمی متفاوت، جدید و خاص تبدیل نمیکند، بلکه تنها یک تمرین برای خود آگاهی و داشتن یک رویکرد سالم در زندگی است. در مدیتشن شما یاد میگیرید سایرین را بدون قضاوت مشاهده کنید و درادامه مطلب ...

    اینو یه جا خوندم فکر کنم خوب توضیح داده:

    به زبان ساده مدیتیشن، تکنیک پرورش ذهن است. بر خلاف باور عامه ی مردم، مدیتیشن شما را به آدمی متفاوت، جدید و خاص تبدیل نمیکند، بلکه تنها یک تمرین برای خود آگاهی و داشتن یک رویکرد سالم در زندگی است. در مدیتشن شما یاد میگیرید سایرین را بدون قضاوت مشاهده کنید و در نهایت آنها را بهتر بفهمید و درک کنید. و همچنین می آموزید، افکار و احساساتتان را سرکوب نکنید.

    همان طور که ورزش، تمرینی برای سالم نگه داشتن بدن می باشد، مدیتیشن هم، تمرین سلامت ذهنی می باشد. در واقع میتوان مدیتشن را به عنوان متدی تعریف کرد که هدف آن تشویق برای افزایش سطح آگاهی و تمرکز می باشد.

    کوچک کردن