aalan

یک سوال Latest سوالات

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  مرگ برای تو “Death for you” اسم یکی از اولین سایت های اتاق قرمز بود. نمای سایت بسیار ساده و کلیشه ای بود و رنگ های اصلی اون سیاه به معنای ترس و وحشت و قرمز به معنای خون بود. در اینجا شما جزئیات جنایت آمیز و خونین را تجربه خواهید کرد بدون اینکه خودتان مجبور باشید آنها را بگذرانید. ما گروه کوچک وجهانیادامه مطلب ...

  مرگ برای تو “Death for you”

  اسم یکی از اولین سایت های اتاق قرمز بود. نمای سایت بسیار ساده و کلیشه ای بود و رنگ های اصلی اون سیاه به معنای ترس و وحشت و قرمز به معنای خون بود.

  در اینجا شما جزئیات جنایت آمیز و خونین را تجربه خواهید کرد بدون اینکه خودتان مجبور باشید آنها را بگذرانید. ما گروه کوچک وجهانی از افرادی هستیم که خود را وقف ارائه دادن بهترین سرگرمی زنده و خونین برای شما کرده ایم. نمایشهای مرگ بصورت زنده از یک سایت مجزا پخش میشود و هر ماه نمایش داده میشوند تا زمانیکه شرکت کننده ای باشد. در حالیکه همهء نمایشها بگونه ای از قبل برنامه ریزی شده اند، چیزهای اتفاقی نیز رخ می دهند. همیشه راههای جدیدی برای رفتن وجود دارد و شما ممکن است سعی کنید حدس بزنید اتفاق بعدی چه خواهد بود. یکبار که هزینهء عضویت را پرداخت نمایید، تمام نمایشهای اتاق قرمز بمدت یکسال مجانی میباشد. توجه داشته باشید که تماشاگران نمی توانند با شرکت کنندگان تعامل داشته باشند یا درخواستهای شخصی بکنند. شما همچنین می توانید کامنتهای خود را بصورت بی نام بگذارید.

  رد روم

  از بین رفتن اولین سایت!

  سایت اتاق قرمز (مرگ برای تو – Death for you) بعد از تقریبا دو سال کار به یکباره ناپدید شد.

  هنوز هم هیچ کس دلیل آن را نمیداند.

  اما چیزی که واضح است این بود که طی این دو سال صد ها جنایت آنلاین توسط آنها رخ داد و از این طریق پولی بیش از آنچه که فکر کنید بدست آوردند.

  بعد از ناپدید شدن سایت (مرگ برای تو – Death for you) فرصتی برای سایت های جدید پیش آمد تا عرض اندام کنند و بتونند جایگزین مناسب و یا بهتری برای آن بشوند.

  کوچک کردن