یک سوال Latest سوالات

  1. یه چیزی شبیه فتوشاپه با این تفاوت که تصاویری که داخلش ساخته میشه حالت وکتور داره و پیکسلی نیست. یعنی با تغییر سایز کیفیتشون کم نمیشه

    یه چیزی شبیه فتوشاپه با این تفاوت که تصاویری که داخلش ساخته میشه حالت وکتور داره و پیکسلی نیست. یعنی با تغییر سایز کیفیتشون کم نمیشه

    کوچک کردن