یک سوال Latest سوالات

  1. لیلا فوق لیسانس کامپیوتر دانشگاه شریف
    این پاسخ ویرایش شده است.

    سلام @amirjoodel میشه بفرمایید منظور شما دقیقا چه نرم افزاری هست؟

    سلام amir joodel میشه بفرمایید منظور شما دقیقا چه نرم افزاری هست؟

    کوچک کردن