یک سوال Latest سوالات

  1. این پاسخ ویرایش شده است.

    بهترین منابعی که میتونید ازش استفاده کنید اکثر سایت های خارجی هستند، البته بعضی سایت های فارسی هم هستند که دارن خوب کار میکنن مثلا سایت توکن خان که من دوره سالیدیتی تو این سایت دیدم و بنظرم عالی، ساده و روون توضیح داده بود هم ردیف سایت های خارجی. امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم. لینک مربوط به دوره سادامه مطلب ...

    بهترین منابعی که میتونید ازش استفاده کنید اکثر سایت های خارجی هستند، البته بعضی سایت های فارسی هم هستند که دارن خوب کار میکنن مثلا سایت توکن خان که من دوره سالیدیتی تو این سایت دیدم و بنظرم عالی، ساده و روون توضیح داده بود هم ردیف سایت های خارجی. امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم.

    لینک مربوط به دوره سالیدیتی: https://tokenkhan.com/product/solidity-tutorial/

    کوچک کردن