یک سوال Latest سوالات

  1. ممنون از پرسش قشنگتون @amirsaeid ، به نظر من خیلی چیز ها می تونه انسان رو در دوراهی قرار بده و یا اینکه احساس بی هدفی و درنتیجه خسته شدن در زندگی رو میده. خیلی وقتا ادم نمیدونه کدوم راه رو انتخاب کنه مثلا من خودم به شخصه بین دو راهی ماندن و مهاجرت واقعا مونده بودم و در هر صورت تصمیم گرفتم بمونم ولیادامه مطلب ...

    ممنون از پرسش قشنگتون amirsaeiddehghan ، به نظر من خیلی چیز ها می تونه انسان رو در دوراهی قرار بده و یا اینکه احساس بی هدفی و درنتیجه خسته شدن در زندگی رو میده. خیلی وقتا ادم نمیدونه کدوم راه رو انتخاب کنه مثلا من خودم به شخصه بین دو راهی ماندن و مهاجرت واقعا مونده بودم و در هر صورت تصمیم گرفتم بمونم ولی هنوز نمیدونم تصمیم درستی گرفتم یا نه ولی بالاخره ادم باید یک تصمیم رو بگیره و تا انتهاش بره چون اگه این کار رو نکنی همیشه حسرت برات میمونه که کاش فلان کار رو میکردم!!

    کوچک کردن