یک سوال Latest سوالات

  1. بهترین کتابی که من به شخصه خوندم و خیلی دید من رو نسبت به زندگی و اقتصاد و کلا هوش اقتصادی تغییر داد کتاب "پدر پول دار پدر بی پول" رابرت کیوساکی بود. این کتاب یکسری مسایل را که تا به حال برای عموم جامعه مطرح نشده اند را باز می کند و کلا دید تازه ای به افردای مثل من می دهد که تا الان فکر می کردیم کهادامه مطلب ...

    بهترین کتابی که من به شخصه خوندم و خیلی دید من رو نسبت به زندگی و اقتصاد و کلا هوش اقتصادی تغییر داد کتاب “پدر پول دار پدر بی پول” رابرت کیوساکی بود. این کتاب یکسری مسایل را که تا به حال برای عموم جامعه مطرح نشده اند را باز می کند و کلا دید تازه ای به افردای مثل من می دهد که تا الان فکر می کردیم که زندگی یعنی درس خواندن و پیدا کردن کار و کارمند شدن و در آخر ازدواج و تشکیل خانواده. در صورتی که در این کتاب درس خواند و کارمندی جایی نداره خلاصه ای از زندگی نامه رابرت کیوساکی رو یکی از دوستان در همین سایت نوشته مطالعه کنید بد نیست.

    زندگی نامه رابرت کیوساکی

    کوچک کردن