یک سوال Latest سوالات

 1. لیلا
  لیلا فوق لیسانس کامپیوتر دانشگاه شریف

  1-همیشه هنگام راه رفتن با شخصی روبرو می شوید که میخواهد از کنار شما بگذرد،  به جای اینکه به شخصی که خود بطور خودکار حرکت می کند نگاه کنید ، فقط به سمتی که می خواهید بروید تا با هم برخورد نکنید. 2- وقتی در موقعیت سخت و استرس زایی هستید، بهتره یک چیزی بخورید مثلا ادامس چون مغز انسان وقتی داره غذا میخوادامه مطلب ...

  ۱-همیشه هنگام راه رفتن با شخصی روبرو می شوید که میخواهد از کنار شما بگذرد،  به جای اینکه به شخصی که خود بطور خودکار حرکت می کند نگاه کنید ، فقط به سمتی که می خواهید بروید تا با هم برخورد نکنید.

  ۲- وقتی در موقعیت سخت و استرس زایی هستید، بهتره یک چیزی بخورید مثلا ادامس چون مغز انسان وقتی داره غذا میخوره درک نمیکنه که در موقعیت خطرناک باشه.

  ۳- هروقت تصمیم گرفتید جلب رضایت کسی رو انجام بدید و دوست داشته باشید با شما حرف بزنه شروع کنید در مورد چیزی که اون دوست داره باهاش سر حرف رو باز کنید، اون شروع میکنه با شما حرف زدن رو ادامه بده.

  ۴-اگر با کسی صحبت می کردید و طرف مقابل فرصت اظهار نظر رو به شما نمیداد یک چیزی بندازید روی زمین اونوقت اون مکث میکنه و میتونید از این فرصت استفاده کنید.

  ۵-اگر می خواهید صبح زود بیدار شوید. فقط قبل از خواب آب بنوشید. یا یاینکه ۵-۱۰ بار به خود بگویید که می خواهید صبح ساعت X: X بیدار شوید. مثال- می خواهم ساعت ۶ بلند شوم.

  کوچک کردن