یک سوال Latest سوالات

  1. این کلاهک سوراخ عمیق کولا است  هدف در واقع 15000 متر (49000 فوت) بود. در سال 1989 ، پس از نزدیک به دو دهه حفاری ، آنها به 12226 متر عمق رسیدند. در آن عمق ، دما بسیار بیشتر از حد انتظار بود که منجر به خرابی تجهیزات شد. با کمبود بودجه اتحاد جماهیر شوروی ، سوراخ بسته شد و خالی شد. این نیز یک سرنخ است کادامه مطلب ...

    بیش ترین عمقی که میشه در زمین حفر کرد

    این کلاهک سوراخ عمیق کولا است  هدف در واقع 15000 متر (49000 فوت) بود. در سال 1989 ، پس از نزدیک به دو دهه حفاری ، آنها به 12226 متر عمق رسیدند. در آن عمق ، دما بسیار بیشتر از حد انتظار بود که منجر به خرابی تجهیزات شد. با کمبود بودجه اتحاد جماهیر شوروی ، سوراخ بسته شد و خالی شد.

    این نیز یک سرنخ است که چرا مردم دیگر این کار را نمی کنند: این کار به زمان نیاز دارد و هزینه دارد ، بدون هیچ گونه بازگشت سرمایه واقعی. سوراخ های طولانی تری به صورت جانبی حفر شده است ، اما حفره های عمیق تری وجود ندارد و آنها همیشه تا ذخایر نفت حفر می شوند.

    کوچک کردن