یک سوال Latest سوالات

  1. در بحث ارزش گذاری مشاغل اجتماعی، همواره دو دیدگاه در جامعه وجود دارد: دیدگاهی که صرفاً به "عنوان شغل و جایگاه اجتماعی آن" توجه دارد و بر این باور است که شرط موفقیت، رسیدن به یکی از مشاغل برتر جامعه است و سایر عوامل نظیر استعداد، انطباق تیپ شخصیتی با شغل، توان خدمت رسانی فرد در آن شغل و ... اهمیت چندادامه مطلب ...

    در بحث ارزش گذاری مشاغل اجتماعی، همواره دو دیدگاه در جامعه وجود دارد: دیدگاهی که صرفاً به “عنوان شغل و جایگاه اجتماعی آن” توجه دارد و بر این باور است که شرط موفقیت، رسیدن به یکی از مشاغل برتر جامعه است و سایر عوامل نظیر استعداد، انطباق تیپ شخصیتی با شغل، توان خدمت رسانی فرد در آن شغل و … اهمیت چندانی ندارد. در این دیدگاه، موفقیت شغلی یعنی به دست آوردن یکی از مشاغل خاص و برتر جامعه و شما زمانی ارزشمندید که مثلاً یک پزشک یا مهندس یا استاد دانشگاه و نظایر آن باشید و در غیر این صورت، با ورود به جرگه  سایر مشاغل، یک انسان شکست خورده و کم ارزش به حساب خواهید آمد.

    در نقطه مقابل، دیدگاه دوم قرار دارد که معتقد است تمامی مشاغل پاک جامعه سودمند و محترم اند و آنچه مهم و ارزشمند است، خدمت درست و صادقانه فارغ از عنوان شغل و جایگاه ظاهری آن است. در این دیدگاه، ملاک شأن اجتماعی مشاغل، وجدان کاری و ارایه خدمت صادقانه است و برای یک فرد در مشاغل به ظاهر کم اهمیت همان ارزشی را می توان متصور بود که برای یک فرد در یک شغل اسم و رسم دار. از این منظر، رفتگری که امانتدار است و کیف پول یافته را به صاحبش بر می گرداند، تا فروشنده دوره گردی که جنس مرغوب به مشتری می فروشد تا یک جراح زبده مغز و اعصاب که عمل جراحی را با دقت و حوصله به پایان می رساند، همه در یک جایگاه شغلی قرار می گیرند چرا که هر یک در حد توان، به وظیفه خود به شکل مطلوب عمل کرده اند.

    کوچک کردن