aalan

یک سوال Latest سوالات

 1. تیک سبز در ایمو نشانه این است که کاربر در حال حاضر در ایمو آنلاین است و پیام شما را دریافت کرده است. تیک سبز در کنار نام کاربری نشان می‌دهد که کاربر در حال حاضر در ایمو آنلاین است و پیام شما را دریافت کرده است. اگر تیک سبز همراه با یک دایره کوچک باشد، به این معنی است که کاربر در حال حاضر در حال چت بادامه مطلب ...

  تیک سبز در ایمو نشانه این است که کاربر در حال حاضر در ایمو آنلاین است و پیام شما را دریافت کرده است. تیک سبز در کنار نام کاربری نشان می‌دهد که کاربر در حال حاضر در ایمو آنلاین است و پیام شما را دریافت کرده است. اگر تیک سبز همراه با یک دایره کوچک باشد، به این معنی است که کاربر در حال حاضر در حال چت با شخص دیگری است.

  در واقع، تیک سبز در ایمو به معنای “تایید” است. این تیک نشان می‌دهد که پیام شما به درستی ارسال شده است و توسط کاربر دریافت شده است.

  در اینجا معنای تیک‌های مختلف در ایمو آورده شده است:

   • تیک سفید: این تیک نشان می‌دهد که پیام شما به سرور ایمو ارسال شده است.
   • تیک آبی: این تیک نشان می‌دهد که پیام شما توسط کاربر دریافت شده است.
   • تیک سبز: این تیک نشان می‌دهد که کاربر در حال حاضر در ایمو آنلاین است و پیام شما را دریافت کرده است.
   • تیک سبز با دایره کوچک: این تیک نشان می‌دهد که کاربر در حال حاضر در حال چت با شخص دیگری است.

  امیدوارم این پاسخ برای شما مفید باشد.

  کوچک کردن