aalan

یک سوال Latest سوالات

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  بسته به علت زمینه ای که باعث تهوع می شود، ممکن است برای درمان کامل نیاز به روش های پزشکی هم باشد. با این حال، احساس تهوع را می توان با استفاده از برخی از روش های خانگی زیر کاهش داد: حالت تهوع می تواند دلایل مختلفی (ویروس ها، بارداری، اضطراب، پرخوری، میگرن) داشته باشد و اجتناب از آن به طور کامل دشوارادامه مطلب ...

  بسته به علت زمینه ای که باعث تهوع می شود، ممکن است برای درمان کامل نیاز به روش های پزشکی هم باشد. با این حال، احساس تهوع را می توان با استفاده از برخی از روش های خانگی زیر کاهش داد:

  حالت تهوع می تواند دلایل مختلفی (ویروس ها، بارداری، اضطراب، پرخوری، میگرن) داشته باشد و اجتناب از آن به طور کامل دشوار است. موثرترین درمان برای تهوع به علت آن بستگی دارد.

  beytoote

  کوچک کردن
 1. بیماری حرکتی زمانی اتفاق می‌افتد که ارتباط بین آنچه چشم‌ها درک می‌کنند و حس حرکتی بدن قطع شود. معمولا در طول سفر اتفاق می افتد، به خصوص زمانی که با ماشین، قایق یا هواپیما سفر می کنید. زمانی که فردی بر کشتی سوار است، تکان های دریا پیام را به درستی به مغز منتقل نمی کند و حواس با بدن به درستی همگام نمیادامه مطلب ...

  بیماری حرکتی زمانی اتفاق می‌افتد که ارتباط بین آنچه چشم‌ها درک می‌کنند و حس حرکتی بدن قطع شود. معمولا در طول سفر اتفاق می افتد، به خصوص زمانی که با ماشین، قایق یا هواپیما سفر می کنید. زمانی که فردی بر کشتی سوار است، تکان های دریا پیام را به درستی به مغز منتقل نمی کند و حواس با بدن به درستی همگام نمی شود و  حالت تهوع یا استفراغ رخ میدهد. از سایت پرتو کلینیک

  کوچک کردن