یک سوال Latest سوالات

  1. درآمد برنامه نویس ها در خارج از ایران خب خیلی آمار خوبی هست و امکانات بیشتری از کشور خودمون در اختیار اونا قرار میدن ... برای مثال میتونیم بگیم که توی کشور خودمون یه فردی با تجربه ی 5 سال میتونه ماهیانه درآمدی بین 10-15 میلیون داشته باشه

    درآمد برنامه نویس ها در خارج از ایران خب خیلی آمار خوبی هست و امکانات بیشتری از کشور خودمون در اختیار اونا قرار میدن …

    برای مثال میتونیم بگیم که توی کشور خودمون یه فردی با تجربه ی ۵ سال میتونه ماهیانه درآمدی بین ۱۰-۱۵ میلیون داشته باشه

    کوچک کردن