یک سوال Latest سوالات

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  تصویر رو ملاحضه بفرمایید (پروژه در منطقه اسکودار قسمت آسیایی استانبول کد پروژه:NIC-34)در کدام قسمت ایران همچین پروژه هایی وجود دارد؟ ترکیه در حال پیشرفت می باشد و حتی بزرگترین سرمایه داران ایرانی هم در ترکیه ملک خریداری کرده اند. زندگی کنید به سبک روتس کپیتال https://rootsturkey.net

  تصویر رو ملاحضه بفرمایید (پروژه در منطقه اسکودار قسمت آسیایی استانبول کد پروژه:NIC-34)در کدام قسمت ایران همچین پروژه هایی وجود دارد؟
  ترکیه در حال پیشرفت می باشد و حتی بزرگترین سرمایه داران ایرانی هم در ترکیه ملک خریداری کرده اند.

  زندگی کنید به سبک روتس کپیتال

  https://rootsturkey.net

  کوچک کردن
 1. هر کدوم مزیت های خودش رو داره ولی به نظرم جفتش برای سرمایه گذاری خوب هست و کلا تو ایران باید یه چیزی بخرید تا از تورم عقب نمونید

  هر کدوم مزیت های خودش رو داره ولی به نظرم جفتش برای سرمایه گذاری خوب هست و کلا تو ایران باید یه چیزی بخرید تا از تورم عقب نمونید

  کوچک کردن