aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. این پاسخ ویرایش شده است.

    رایج ترین علت خونریزی مقعد همراه با درد و سوزش، شقاق می باشد. درد شقاق بعد از دفع مدفوع بسیار شدید است و گاهی منجر به خونریزی همراه با سوزش هم می شود. دلیل دیگر خون ریزی رکتوم همراه با درد و سوزش، بیماری های التهابی روده می باشند. اگر خونریزی به مقدار کم و در دفعات خیلی کم تکرار شده معمولاً نشانه خطادامه مطلب ...

    رایج ترین علت خونریزی مقعد همراه با درد و سوزش، شقاق می باشد. درد شقاق بعد از دفع مدفوع بسیار شدید است و گاهی منجر به خونریزی همراه با سوزش هم می شود. دلیل دیگر خون ریزی رکتوم همراه با درد و سوزش، بیماری های التهابی روده می باشند.

    اگر خونریزی به مقدار کم و در دفعات خیلی کم تکرار شده معمولاً نشانه خطرناکی نیست ولی اگر خونریزی رفته رفته با گذشت زمان شدیدتر شود، به گونه ای که لباس زیر فرد یا کاسه توالت خونی شود، یا همراه با دفع لخته های خون باشد، علائم دیگری مثل درد شکم یا تب هم وجود داشته باشد بسیار خطرناک بوده و حتماً باید به متخصص گوارش مراجعه شود

    کوچک کردن