aalan

یک سوال Latest سوالات

  1. اگر که پروتز دندان مصنوعی به درستی روی لثه ثابت نشود باعث تغییر در فرم لب‌ها می‌شود.امکان دارد که دندان مصنوعی به لثه فشار وارد کند و سبب آسیب به لثه شود.دندان مصنوعی امکان دارد باعث ایجاد اختلال در صحبت کردن شود.

    اگر که پروتز دندان مصنوعی به درستی روی لثه ثابت نشود باعث تغییر در فرم لب‌ها می‌شود.امکان دارد که دندان مصنوعی به لثه فشار وارد کند و سبب آسیب به لثه شود.دندان مصنوعی امکان دارد باعث ایجاد اختلال در صحبت کردن شود.

    کوچک کردن