یک سوال Latest سوالات

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  ماموریت آپلو 13 در سال 1970 انجام شد و فضانوردان در فاصله 400.171 کیلومتری زمین قرار گرفتند که این فاصله بیشتر فاصله ای است که بشتر از کره زمین تا به حال دور شده است. همچنین تصویری از ماه در این ماموریت ثبت شده که در زیر آن را مشاهده می نمایید. همچنین فاصله ماه تا زمین را در یک تصویر به صورت زیر میادامه مطلب ...

  ماموریت آپلو ۱۳ در سال ۱۹۷۰ انجام شد و فضانوردان در فاصله ۴۰۰.۱۷۱ کیلومتری زمین قرار گرفتند که این فاصله بیشتر فاصله ای است که بشتر از کره زمین تا به حال دور شده است. همچنین تصویری از ماه در این ماموریت ثبت شده که در زیر آن را مشاهده می نمایید.

  ماه آپلو 13

  همچنین فاصله ماه تا زمین را در یک تصویر به صورت زیر می توانید مشاهده کنید

  فاصله ماه تا زمین

   

  منبع : The Most Extreme Human Spaceflight Records

  کوچک کردن