یک سوال Latest سوالات

 1. یکی از مهم ترین دلایلی که رومیان باستان دندان های سالمی داشتند بدون داشتن مسواک و خمیردندان  این است که آنها رژیم غذایی بدون یا کم شکر داشتند. نه تنها مردم روم باستان بلکه گروه های دیگری هم بوده اند که دندان های سالمی داشتند. مطالعه در رفرنس زیر : qz.com › ancient-romans-had-no-need-for-dentists-becادامه مطلب ...

  یکی از مهم ترین دلایلی که رومیان باستان دندان های سالمی داشتند بدون داشتن مسواک و خمیردندان  این است که آنها رژیم غذایی بدون یا کم شکر داشتند. نه تنها مردم روم باستان بلکه گروه های دیگری هم بوده اند که دندان های سالمی داشتند. مطالعه در رفرنس زیر :

  qz.com › ancient-romans-had-no-need-for-dentists-becaus

  علت دندانهای سالم مردم روم باستان

  علاوه بر این نه تنها رومیان باستان دندان های سالمی داشتند بلکه دندان های سفیدی هم داشتند. برخی از دانشمندان اعتقاد دارند که انها از یک نمک اوره ای قدیمی که تبدیل به آمونیا می شد را برای سفید کردن دندان های خود استفاده می کردند.

  راز دندان های سالم رومی های باستان

  کوچک کردن